Privatlivspolitik for samarittertjenesten under Beredskabsforbundet Aarhus.

 1. maj 2018

 

Samarittertjenesten ved Beredskabsforbundet Aarhus kreds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Samarittertjenesten ved Beredskabsforbundet Aarhus kreds er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Samarittertjenesten ved Beredskabsforbundet Aarhus kreds, Att: Bestyrelsesformand Kristian Groth

Adresse: Kirstinesmindevej 14, 8200 Aarhus N

CVR: 13532214

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.samaritter.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings - og kontaktoplysninger som:

 • Navn
 • Adresse, post nummer og by
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Tilknyttede beredskab

o   Brugerlogin og adgangskode (både til samaritter.dk og e-lærings hjemmesiden under samaritter.dk/elearning)

o   Tilmeldte og afmeldte samarittervagter

o   Ind og udlogning af samaritter.dk og samaritter.dk/elearning

o   Uddannelsesforløb på samaritter.dk/elaerning inklusiv logning af hvilke videoer og quizzer, der er gennemgået/bestået

o   Optjente samaritterpoint

o   Anvendte samaritterpoint i pointshoppen

 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Oplysninger genereret ved dine aktiviteter på samarittertjenestens hjemmeside
 • Via samaritter aktiviteter, herunder samarittervagter, planlægning og arbejde
 • Dit tilknyttede beredskab
 • Beredskabsforbundet

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

 

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 

 • Organisationens medlemshåndtering
 • Som led i organisationens samaritteraktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af samarittervagter, uddannelse og sociale arrangementer for samarittertjenesten
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af samarittertjeneste, herunder uddannelse, planlægning af vagter
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til forsikring og uddelegering
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder uddannelses forpligtelser og krav om aktiv tjeneste
 • Afholdelse af sociale arrangementer
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Beredskabsforbundet Aarhus kreds, Beredskabsforbundet på landsplan, Østjyllands Brandvæsen og evt. andre lokale beredskaber, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med samarittertjeneste.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse i relevant omfang af oplysninger om samaritter aktiviteter og uddannelse til ledere af beredskaber, som samarbejder med samarittertjenesten.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller underviser eller som lønnet leder eller underviser:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af organisationen

Ulønnede ledere og undervisere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og undervisere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år, efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og undervisere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Politik om cookies

Når du besøger SAMARITTER.dk indsamler vi information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruges til at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer på SAMARITTER.dk.

Her kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan du kontakter SAMARITTER.dk vedr. cookies og privatlivspolitik.

 

Indsamlingen af oplysninger på SAMARITTER.dk sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Såfremt der via SAMARITTER.dk foretages behandling af personoplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, vil behandlingen ske i overensstemmelse med persondataloven.

SAMARITTER.dk registrerer automatisk login- og logud- tidspunkter, IP-adresse samt data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider. Visse af disse oplysninger bliver sammensat med navn og mail ved f.eks. up og download af filer. Vi bruger i den forbindelse forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår os med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af SAMARITTER.dk.

 

SAMARITTER.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder:

 - Ved brug af såkaldte cookies

 - Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

 

Hvad er en cookie?

Når du besøger SAMARITTER.dk, lagres der cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil, der lagres, gemmes, i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Stort set alle websites anvender cookies. De ligger på din egen computer som en hjælp til dig selv, idet de bruges til, at du nemt kan finde de websteder, hvor du har været, igen. Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at kunne levere en bestemt service på hjemmesiden. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan hjemmesiden benyttes.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du nægter cookies, kan der være funktionaliteter på SAMARITTER.dk, som ikke virker.

 

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser.

 

Hvad bruges cookies til på SAMARITTER.dk?

For at fastlægge, hvem der besøger vores websites, bruger vi cookies til at føre brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Nedenfor kan du se de formål, som cookies anvendes til på SAMARITTER.dk

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Cookiedeklarationen leveres af Cookie Information.Dit samtykke gælder for følgende domæner: SAMARITTER.dk

Tredjeparts cookies

SAMARITTER.dk bruger en række tredjeparts services på vores sider. Disse services bruger til tider også cookies. Du kan vælge at afvise 3. parts cookies i din browser ved at følge dette link http://minecookies.org/fravalg.

Blandt andet bruges tredjeparts cookies til at lave statistik på dine besøg på SAMARITTER.dk, her bruger vi cookien til fx at vide, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Her bruger vi systemer fra Google Analytics.

Disse cookies bruges til at lave statistik på sidebesøg, så SAMARITTER.dk kan se, hvor mange sider der ses per bruger, og hvilke sider der ses i samme besøg, hvilke klip eller billeder der ses. Ligeledes kan der med mellemrum aktiveres spørgeskemaer, som hjælper med at forstå, hvem der anvender SAMARITTER.dk.

Du kan fravælge Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Flere steder på SAMARITTER.dk lagres der desuden cookies, når der benyttes tjenester og komponenter fra Google, såsom Google Maps, YouTube og Google+ deling.

Endelig bruger vores integration med Facebook, YouTube og Twitter cookies til at holde styr på, hvilken båndbredde du har, og derfor hvor store videofiler, du kan afspille, og til at holde styr på, om du er logget ind på tjenesten.

SAMARITTER.dk indeholder 3. parts komponenter som fx "Facebook Anbefal", "Facebook synes godt om" eller "Google".

Disse 3. parts komponenter bevirker, at indehaveren af 3. parts komponenten, som for eksempel Facebook eller Google, modtager tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger på SAMARITTER.dk og tilsvarende. Er du samtidig med dit besøg på dr.dk logget på for eksempel Facebook eller Google, er det muligt for Facebook/Google at henføre disse data med din profil. Den behandling, som indehaveren af 3. parts komponenten foretager, ligger uden for SAMARITTER.dk´s kontrol og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af 3. parts komponenten.

 

Funktionalitet

På SAMARITTER.dk sættes en række tekniske cookies, der er nødvendige for at håndtere funktionaliteten flere steder på SAMARITTER.dk. Det drejer sig om cookies, der lagres, når du logger ind på SAMARITTER.dk, så du kan få adgang til at skrive kommentarer, deltage i debatter m.v. På samme måde sættes en cookie for at tilpasse visse af tjenesterne på SAMARITTER.dk, fx medlems arkivet og event booking. Derudover bruges der cookies for at lagre brugerindstillinger. Herudover lagres der cookies, hvis du benytter SAMARITTER.dk´s Netbutik, for at holde styr på indholdet af din indkøbskurv.

 

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, deltagelse i en undersøgelse eller lignende. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos SAMARITTER.dk, eller skal dine oplysninger slettes, skal du rette henvendelse via Kontakt-siden. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser og Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Hvis der er tale om en klage over behandling af personoplysninger i henhold til persondataloven indgives til Datatilsynet.

Kontakt SAMARITTER.dk

Du kan kontakte SAMARITTER.dk via Kontakt-siden

Eller pr. brev til

Beredskabsforbundet

Kirstinesmindevej 14

8200 Aarhus N